Очно отделение


Началник отделение:

Д-р Лилиян ПОПОВ

Ординатори:

Д-р Иванка ПОПОВА,

Старша мед. сестра:

Елена АЛТЪНОВА

Телефони:

073/ 82 92 394
073/ 82 92 327

Структура
•Очно отделение е структурна единица от МБАЛ "Благоевград" АД.
•Отделението разполага с 6 легла.

Цели и задачи

Очно отделение оказва планова и спешна помощ на пациентите.
Гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от Община Благоевград, така и от цялата област.
На пациентите е осигурено 12-часово наблюдение от лекар специалист по очни болести, а спешните случаи са обезпечени с екип на разположение.

Лечебно-диагностична дейност

В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на бодни със заболявания на окото и придатъците му, А-скен.
За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура: апарат за изчисление на лещи; Голдман тонометър; як-лазер -извършва се от лекар с необходимата квалификация; факоемулсификатор - извършва се от лекар с необходимата квалификация.
В отделението работят 2-ма лекари, като 2-ма от тях са с призната специалност по Очни болести. Броят на медицинските сестри е 6, като 1 от тях е операционна сестра.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно от 8.00 часа до 12.00 часа.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
*131Оперативно отстраняване на катаракта360160270
133Хирургично лечение на глаукома390195292
*134Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност15075 112
135Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност300150 225
136Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност410205307
138Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми273136205
139Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му249125187