Предложение до РЗИ-Благоевград за места финансирани от държавата по клинични специалности за 2022г.