Акушеро - гинекологично отделение


Началник отделение:

Д-р Лидия КАЛОЯНОВА 

Ординатори:
Д-р Ивет БЛАГОЕВА
Д-Р 3дравко КАРАГОГОВ
Д-р Елена КОНСТАНТИНОВА 
Д-Р Румяна КОСТАДИНОВА
Д-Р Георги СЛАЕВ

 

Старши акушерка:
Камелия  ПАНДАЛИЕВА

 

Телефони:
073/ 82 92 388 – Началник отделение,
073/ 82 92 З08 – Родилен сектор,
073/ 82 92 319 – Гинекологичен сектор

Структура:
• Акушеро-гинекологично отделение разполага с 47 легла, разпределени в следните сектори:
• Гинекологичен сектор - 27 легла
• Родилен сектор - 20 легла
Всеки сектор разполага с възможности за изолация и санитарни възли.
За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с две операционни зали, оборудвани с апарати за обща анестезия и инструментариум; манипулационна за аборти.

Цели и задачи
Осигуряване на адекватна акушеро-гинекологична помощ на нуждаещите се от Област Благоевград;
Ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици;
Адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици;
Осигуряване на адекватна кардиопулмонална адаптация на новородените деца;
Своевременна и съвременна първична помощ на рисково новородените деца.

Лечебно-диагностична дейност
Акушеро-гинекологично отделение разполага с апаратура, даваща възможност за осъществяване на диагностично-лечебна дейност, като за целта:
• В родилната зала са създадени отлични условия за първи грижи за новороденото /реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост/. С кардиотокографски монитор се контролират родовата дейност и детската сърдечна честота;
• В Гинекологичния сектор се осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на преканцерози, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи; прекъсване на бременност по желание и медицински показания.

В отделението работят 6 лекари, от които 5 със специалност.

 
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА АГ ОТДЕЛЕНИЕ

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
141Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение470235350
143Интензивни грижи при бременност с реализиран риск800300450
144Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.390195 292
145Нерадикално отстраняване на матката 1024400 700
147Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи711300450
148Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)1286496
*149Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи277130200
150Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената806300450
151Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход408204306
152Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената605300 450