Отделение по ортопедия и травматология


Началник отделение:
Д-р Александър СИВИКОВ


Старши ординатор:
Д-р Николай ВАСЕВ

Ординатори:
Д-р Олег САТИЕВ

Д-р Христо АТАНАСОВ
Д-р Стоян ПАПОЧИЕВ
Д-р Васил КАРАИВАНОВ
Д-р Илиана ТАСЕВА
Д-р Тодор СОКОЛОВ


Старша мед. сестра:
Жулиета ЙОВЧЕВА

Телефони:
073/ 82 92 384
073/ 82 92 338
073/ 82 92 312

Структура

Стационар - 15 легла, от които 15 ортопедични легла
Отделението е основен диагностичен, лечебен и консултативен център по проблемите на ортопедията и травматологията в област Благоевград.

Цели и задачи
Отделението по ортопедия, травматология  оказва планова и спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община Благоевград, така и от цялата област.
На пациентите е осигурено наблюдение от лекар специалист по ортопедия , травматология. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Диагностично-лечебни подходи
Традициите в отделението и подготовката на кадрите позволяват разширена оперативна активност. На първо място е травматологичната хирургия, включваща кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбчести кости.
Травматологичната хирургия включва сухожилна и периферна нервна хирургия. Много често гореизброените интервенции са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.
Ортопедичната хирургия застъпва артротомии с менисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото в детска възраст и при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори предимно с доброкачествен характер.
Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.
Основната дейност на сектора по неврохирургия са черепно-мозъчните травми, гръбначномозъчните травми и техните ранни и късни усложнения.


В отделението работят 6 лекари с призната специалност. Медицинските сестри са 12, от които една старша медицинска сестра и две операционни сестри.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
204Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение1004300450
215Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник2005400700
217Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност900300450
218Малки оперативни процедури на таза и долния крайник365182274
220Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник994300450
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник450225337
223Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник260130195
225Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години1100330660