Гастроентерологично отделение


Началник отделение:
Д-р Марияна ЧАРАКЧИЕВА

Старши ординатор:
Д-р Петър ЧАРАКЧИЕВ

Ординатори:

Д-р Адиле ЧАУШЕВА
Д-р Мустафа УЗУНОВ

Старша мед. сестра:
Верка ХРИСТОВА 

Телефони:
073/ 82 92 352


В отделението се лекуват пациенти със заболявания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, жлъчен мехур, панкреас, черен дроб. Пациентите се приемат за диагностика и лечение по клинични пътеки по договор с НЗОК. Работата в отделението е съобразена с най-съвременните методи за диагностика и лечение на ГЕ заболявания. Извършват се ендоскопски диагностични и терапевтични процедури – гастроскопия, колоноскопия с вземане на биопсия за точна хистологична диагноза и ехография на коремни органи. Апаратура: Използва се апаратура на Pentax – видеогастроскоп и видеоколоноскоп и Olympus – фиброгастроскоп и фиброколоноскоп. Ехографската апаратура е на фирма Toshiba.КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
 26Заболявания на горния гастроинтестинален тракт600  
 27Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност120  
 28Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт850  
 29Болест на Крон и улцерозен колит 1100  
 30Заболявания на тънкото и дебелото черво 604  
 31Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт579  
 33Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума920  
 34Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)1000  
 36Хронични чернодробни заболявания630