Отделение по образна диагностика

Началник отделение:
Д-р Андрей ЯНАКИЕВ

Ординатори:
Д-р Атанас КОСТАДИНОВ,
Д-р Валентин ТОДОРОВ
Д-р Ивайло ЗАШЕВ

Старши рент.лаборант:
Румяна КИТАНОВА

Телефони:
073/ 82 92 363
073/ 82 92 З14
073/ 82 92 315
073/ 82 92 316

Структура
Отделението разполага с: апарати за дигитална конвенционална ренгенова диагностика, ехограф за УЗ-диагностика, спирален скенер за конпютърна томография и мамограф за диагностика на млечната жлеза.
В отделението са разположени кабинети за образна диагностика, помещение за дигитална система и компютърна обработка на образи, регистратура и информация, съблекални, чакалня и кабинети за персонала.

Възможности
Извършват се всички видове рентгенографични и рентгено-скопични изследвания на скелета, дихателна и храносмилателна системи. Извършват се пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система /екскреторни урографии, ретроградна цисто- и пиелография/, томографии, хистеросалпингографии. Осъществяват се всички видове нативни и контрастни изследвания на гръдна клетка, коремни органи, ехография, КАТ.

Диагностично-лечебни подходи
Отделението по образна диагностика е лицензирано, с традиции, доказани възможности и квалификация.
Осигурено е 24 часа екипно обслужване - лекар и рентгенов лаборант.

Трима лекари от екипа са с призната специалност.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип