Вътрешно отделение


Началник отделение:

Д-р Чавдар МИХАЙЛОВ –  специалист по вътрешни болести и пулмология


Старши ординатор:
Д-р Владимир РАБАДЖИЙСКИ  – Специалист по Вътрешни болести

Ординатори:
Д-р Маргарита ТЕМЕЛКОВА - Специалист по Вътрешни болести и Клинична ендокринология
Д-р Бойка ХАРИЗАНОВА - Ендокринология
Д-р Рувим БЕЛИЧИНОВ -  специалист Пулмолог
Д-р Румен КОНДЕВ –  специалист по вътрешни болести
Д-р Весела ПОПОВА – специалист по вътрешни болести и хематология
Д-р Серафим ТРИЧКОВ - специалист по вътрешни болести и нефрология
Д-р Фатме ФЪРГОВСКА

Старша мед. сестра:
Христина РИНДАКОВА

Телефони:
073/ 82 92 З09
073/ 82 92 326

Структура
Отделението разполага с 30 легла, от които:
- 4 Интензивни.
- 10 в Пулмологичен сектор – диагностика и лечение на остри и хронични белодробни заболявания.
- 4 в Алергологичен сектор – диагностика и лечение на алергични заболявания и тестуване.
- 4 в Ендокринологичен сектор – диагностика и лечение на Захарен диабет.
- 4 в Нефрологичен сектор

Отделението разполага със:
1. Спирометър за функционално изследване на дишането.
2. Глюкомер – за спешно изследване на кръвната захар
На пациентите е осигурено 24-часово наблюдение от дежурен лекар.

При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
61Остър и обострен хроничен пиелонефрит420210315
66Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години883300450
68Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години330165247
90Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация350175262
91Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст410205307
92Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст426213320
     
     
99Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години528264396
     
104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години497248373