Профил на купувача

На вниманието на всички заинтересовани страни
Банкова сметка на "МБАЛ - Благоевград" АД - свали файл  export19/01/2018
ТЪРГ за отдаване под наем на част от перилен комплекс с площ 85 кв.м

Заповед - свали файл  export

Документация - свали файл  export

Приложение - свали файл export
16/01/2018
"Покана за избор на финансова институция"

Заповед - свали файл  export
Покана - свали файл  export
Документация - свали файл  export
Протокол от работата на комисия за процедура - свали файл  export


 

07/03/2016
"Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград, Кресна и Симитли от дома им до "МБАЛ-Благоевград" АД и обратно."
Документация - свали файл export
Информация - свали файл export
Протокол №1 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Протокол №2 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Договор "Блиц Трейд 1" ЕООД - свали файл   export22/02/2016
"Доставка на отчетни форми и канцеларски материали за нуждите на "МБАЛ Благоевград” АД, разпределени в 4 обособени позиции"
Документация - свали файл export
Разяснениe 26/02/2016/ - свали файл export
Разяснения 07/03/2016/ - свали файл export
Заповед за прекратяване на процедура - свали файл export12/02/2016
"Доставка на лабораторни клинични консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и консумативи, необходими за Микробиологичната лаборатория при "МБАЛ - Благоевград" АД, чрез периодични доставки."

Документация - свали файл export
Разяснение 16/02/2016 - свали файл export
Писмо за отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" за процедура - свали файл export

Протокол №1 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Протокол №2 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Протокол №3 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Приложения към протоколи - свали файл  export
Договор "Диамед" ЕООД - свали файл export
Договор "Елит Медикал" ООД - свали файл export
Договор "Елпак Лизинг" ЕООД - свали файл export
Договор "Лабекс Инженеринг" ООД - свали файл export
Договор "Марвена Диагностика" ООД - свали файл export
Договор "Ридаком" ЕООД - свали файл export04/02/2016
"Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чрез периодични доставки по заявка в рамките на сключения договор"
Документация - свали файл export


 


03/02/2016
"Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Протокол №1 от работата на комисия за процедура - свали файл
Протокол №2 от работата на комисия за процедура - свали файл
Протокол №3 от работата на комисия за процедура - свали файл
Приложения към протоколи (точки и класиране) - свали файл
Договор "Агарта - ЦМ" ЕООД - свали файл export
Договор "Аквахим" АД - свали файл export
Договор "Бикомед" ООД - свали файл export
Договор "Елпак Лизинг" ЕООД - свали файл export
Договор "Хелмед България" ЕООД - свали файл export
Договор "Истлинк - България" ООД - свали файл export
Договор "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - свали файл export


 


27/01/2016
"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на "МБАЛ-Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Съобщение за отваряне на цени за процедура - свали файл  export
Протокол №1 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Протокол №2 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Приложение към протокол №2 - свали файл  export
Протокол №3 от работата на комисия за процедура - свали файл export
Приложения към протокол №3 - свали файл export
Заповед за определяне на изпълнител  - свали файл export
Решение за частично прекратяване на процедурата - свали файл export
Договор "Екос Медика" ООД - свали файл export
Договор "Макмед" ООД - свали файл export
Договор "Нове Медикъл Трейд" ООД - свали файл export


 

18/01/2016
"Доставка на лекарства по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Решение за прекратяване на процедура - свали файл export


 

21/12/2015
"Избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на "МБАЛ - Благоевград"АД"
Документация - свали файл export
Разяснение 04/01/2016 - свали файл  export
Протокол 28/01/2016 - свали файл export
Договор "Централна Кооперативна Банка" АД - свали файл export


 


03/12/2015
"Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Протокол от работата на комисия за процедура - свали файл

Доклад
 от работата на комисия за процедура - свали файл

Заповед
за избор на изпълнител по процедура - свали файл

Договор
 
"Рила Газ" ЕАД - свали файл

Приложения
 към договор "Рила Газ" ЕАД - свали файл

Приложения
 към договор "Рила Газ" ЕАД - свали файл26/11/2015
"Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на болните на перитонеална диализа в "МБАЛ - Благоевград" АД".
Документация - свали файл export
Съобщение за отваряне на плик №3 (ценови предложения) - свали файл export
Протокол 1 от работата на комисия за процедура - свали файл

Протокол 
№2 
от работата на комисия за процедура - свали файл
Договор "Екос Медика" ООД - свали файл export


14/07/2015
"Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в обекти, собственост на "МБАЛ -Благоевград” АД, както и 24-часово видео наблюдение на Неонатологично отделение и обекти в режим на етажна собственост – сградата на бившата поликлиника, и като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от "МБАЛ – Благоевград” АД, с цел постигане на сигурност“

Документация - свали файл  export
Писмо за отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" за процедура - свали файл  export
Протоколи - свали файл  export
Договор "Е и О Секюрити" ЕООД - свали файл export


10/07/2015

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в "МБАЛ – Благоевград" АД

Документация - свали файл export
Протокол 1 от работата на комисия за процедура - свали файл  export
Информация - свали файл  export

Протокол 2 от работата на комисия за процедура - свали файл export

Решения за частично прекратяване на процедура  - свали файл  export
Протокол №3 от работата на комисия за процедура - свали файл  export

Протокол 4 от работата на комисия за процедура - свали файл  export

Приложение към Протокол 4 - свали файл  export
Заповед/решение за класиране на участници - свали файл  export

Договор "Медекс" ООД - свали файл

Договор
"Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД - свали файл

Договор "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД - свали файл


03/06/2015
"Избор на изпълнител, който да извършва транспорт и обезвреждане на опасните отпадъци на "МБАЛ - Благоевград"АД за срок от две години"
Документация  - свали файл  export
Информация 17/06/2015 - свали файл  export
Протоколи 22/06/2015 - свали файл  export

Договор ЕТ "Николай Павлов - Ники" - свали файл29/05/2015
"Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите
на "МБАЛ-Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export
Информация - свали файл  export
Информация 02/10/2015  - свали файл  export
Съобщение за провеждане на публичен жребий - свали файл  export
Протокол №1 - свали файл
Протокол №2 - свали файл
Протокол №3 - свали файл
Протокол №4 - свали файл
Протокол №5 - свали файл
Протокол №6 - свали файл
Протокол №7 - свали файл
Протокол №8 - свали файл
Протокол №9 - свали файл
Решение за частично прекратяване на процедура - свали файл
Таблица №1 (критерий "Качество" на медицинските консумативи/изделия) - свали файл
Договор "Б.Браун Медикал" ЕООД - свали файл
Договор "Агарта - ЦМ" ЕООД - свали файл
Договор "Аквахим" АД - свали файл
Договор "Булмар - МЛ" ООД - свали файл
Договор "Биофармация - ГС" ЕООД - свали файл
Договор "Биkомед" ООД - свали файл
Договор "Екомед 90" ЕООД - свали файл
Договор "Екос Медика" ООД - свали файл
Договор "Елпак - Лизинг" ЕООД - свали файл
Договор "Емония Фарматех България" ЕООД - свали файл
Договор "Етропал Трейд" ООД - свали файл
Договор "Хелмед България" ЕООД - свали файл
Договор "Медицинска Техника Инженеринг" ЕООД - свали файл
Договор "Ливеда Мед 2000" ООД - свали файл
Договор "Истлинк - България" ЕООД - свали файл
Приложение към договор на "Истлинк - България" ЕООД - свали файл

Договор "Инфомед" ЕООД - свали файл
Договор "Вега Медикал" ООД - свали файл
Договор "Агарта - ЦМ" ЕООД - свали файл

Договор "Биофармация - ГС" ООД - свали файл
Договор "Булмар - МЛ" ООД - свали файл
Договор "Екомед 90" ЕООД - свали файл
Договор "Истлинк - България" ЕООД - свали файл
Договор "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - свали файл26/05/2015
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. за нуждите на ""МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export
Протокол 1 от работата на комисия за процедура - свали файл  

Писмо за отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" за процедура - свали файл

Протокол 2 от работата на комисия за процедура - свали файл  

Заповед/решение за класиране на участници - свали файл

Договор "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - свали файл  

Приложения към договор "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - свали файл  26/05/2015
"Периодична доставка на райски газ (диазотен оксид) в бутилки от 7 и 9 кг. за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД по предварителна заявка, за срок от три години"
Документация - свали файл  export
Информацията за отваряне на плик № 3 - свали файл 

Протоколи 22/06/2015 - свали файл

Договор "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД - свали файл 


 


20/05/2015
"Доставка на дезинфектанти за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export
Информация 26/05/2015 - свали файл

Информация за отваряне на Плик № 3, 08/06/2015 - свали файл

Протоколи - свали файл

Договор "Х-МИ" ЕООД - свали файл

Договор "Живас" ООД - свали файл  08/05/2015
"Избор на изпълнител който да извършва ежедневно пране, гладене, и сортиране по отделения на болничното бельо и други материали на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export
Решение № 6/22.06.2015 за прекратяване на открита процедура - свали файл  

Заповед № 104/22.06.2015 за прекратяване на открита процедура - свали файл

За договаряне без обявление по процедура с предмет "Избор на изпълнител който да извършва ежедневно пране, гладене, и сортиране по отделения на болничното бельо и други материали на "МБАЛ - Благоевград" АД - свали файл

Договаряне - свали файл

Информация - свали файл

Информация за плащанията - свали файл

Справка за извършени плащания по договор - свали файл 05/03/2015
"Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград и Симитли от дома им до "МБАЛ - Благоевград” АД и обратно."
Документация - свали файл export
Информация 19/03/2015 - свали файл

Протоколи - свали файл

Договор "Блиц Трейд 1" ЕООД - свали файл  25/02/2015
"Доставка на отчетни форми и канцеларски материали за нуждите на "МБАЛ Благоевград” АД, разпределени в 4 обособени позиции. Тъй като част от артикулите са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, тези позиции № 1, 2 и 3 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания."
Документация - свали файл  export
Писмо 06/04/2015 - свали файл

Оферта Кооперация "Панда" - свали файл

Оферта "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД - свали файл


Оферта "Ай офис" ООД - свали файл


Оферта ЕТ "Бон-Иван Борисов" - свали файл


Оферта "Хард Голд" ООД - свали файл


Оферта "Сайентек" ООД - свали файл


Протокол
16/04/2015 - свали файл

Информация - свали файл 


15/01/2015
"Доставка на лабораторни клинични консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и консумативи, необходими за Микробиологичната лаборатория при „МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Уведомление 09/03/2015 - свали файл

Информация и протоколи 16/04/2015 - свали файл

Договори и протоколи 16/06/2015 - свали файл  


 


26/11/2014
"Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове за ОАИЛ и Кардиологично отделение на "МБАЛ - Благоевград" АД".
Документация - свали файл  export
Съобщение - свали файл

Информация - свали файл  


18/11/2014
"Eжедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на "МБАЛ-Благоевград" АД"
Документация - свали файл export
Решение - свали файл

Протокол 21/01/2015 - свали файл

Заповед 21/01/2015 - свали файл

Информация за плащанията - свали файл

Справка за извършени плащания по договор - свали файл 10/11/2014
Доставка на апаратура за анестезиология на "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  export

Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени 

Във връзка с чл.101г, ал.3 от ЗОП и възложена обществена поръчка чрез публична покана в Портала за обществени поръчки с уникален код 9035702 и с предмет „Доставка на апаратура за анестезиология на „МБАЛ - Благоевград" АД. Подробното описание на апаратурата е в Приложение № 1 и Приложение №2“ Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 05.12.2014г. от 09:00 часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, ет. 5, зала 503

 свали файл  export
Протоколи от работата на комисията - свали файл  export07/11/2014
Доставка на медицински изделия за коляно и тазобедрено ендопротезиране за нуждите на отделението по Ортопедия и травматология към "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  export

Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени

Във връзка с чл.69а, ал.3 от ЗОП и възложена обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет „Доставка на медицински изделия за коляно и тазобедрено ендопротезиране за нуждите на отделението по Ортопедия и травматология към „МБАЛ - Благоевград" АД”, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 21.01.2015г. от 10:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, ет. 5, зала 503

Зам. – директор ИД: К. Шумантов

/Председател на комисия, назначена със заповед №253/19.12.2014г./

Прекратяване на процедура - свали файл export04/11/2014
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на болните на перитонеална диализа в „МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  export
Съобщения - свали файл

Протокол - свали файл

Договор
-
свали файл  17/10/2014
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на болните на перитонеална диализа в "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  export
Гаранция за участие по обособени позиции - свали файл

Решение за отказ
-
свали файл  


 


03/10/2014
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за инвазива диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  export
Разяснение 03/10/2014 - свали файл  

Информация 12/01/2015 - свали файл  

Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и възложена общетсвена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ – Благоевград” АД” Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 06.01.2015 година от 11.00 часа в Административната сграда на „МБАЛ Благоевград” АД, ет. 5, зала 503


 

04/09/2014
"Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите на "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export

Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени 

Във връзка с чл.69а, ал.3 от ЗОП и обявена обществена поръчка чрез публична покана в Портала за обществени поръчки с уникален код 9033277 и с предмет „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите на „МБАЛ - Благоевград“ АД“ Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 24.09.2014г. от 10:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, ет. 5, зала 503.
свали файл  export
Договори - свали файл export
Договор "Бултекс 99" ЕООД - свали файл 
export18/08/2014
"Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export

Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени

Във връзка с чл.69а, ал.3 от ЗОП и обявена обществена поръчка чрез публична покана
в Портала за обществени поръчки с уникален код 9032770 и с предмет „Разработване и
внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007
в „МБАЛ - Благоевград“ АД“ Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците
по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 08.09.2014г. от 10:30 часа в
Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, ет. 5, зала 503

Председател на Комисията: Костадин Шумантов - Заместник-директор ИД

Протокол от общо събрание - свали файл  export
Информация - свали файл  export08/07/2014
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за инвазива диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на кардиологично отделение на МБАЛ "Благоевград" АД
Документация - свали файл   export
Решение от 19/02/2015 - свали файл export08/07/2014
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД
Документация - свали файл  export08/07/2014
Доставка на нов „Мултифункционален холмиум лазер за лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека и флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба за нуждите на Урологично отделение на  „МБАЛ – Благоевград” АД
Документация - свали файл  
export27/05/2014
"Доставка на  течен кислород (медицински анализ 99.5) и предоставяне на криогенен резервоар с обем 10 000 литра (10 м3) за налягане 16-19бара, отделен атмосферен изпълнител с капацитет 50-100 м3/ч. и доставка на газообразен кислород в 40 литрови бутилки и налягане 150bar-6m3  за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД."
Документация - свали файл   export27/05/2014
"Избор на изпълнител, които да извършва транспорт и обезвреждане на опасните отпадъци на "МБАЛ Благоевград" АД"
Документация - свали файл   export10/05/2014
"Доставка на нов Ехограф за високо специализирана кардио-васкуларна диагностика за нуждите на Кардиологично отделение на „МБАЛ – Благоевград” АД, вкл. изпълнение на всички съпътстващи поръчката доставки, монтажни работи, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратурата, както и гаранционно и сервизно обслужване"
Документация свали файл  export02/04/2014
"Доставка на ендоскопска система за Урологично отделение за  "МБАЛ - Благоевград" АД.
Подробното описание на апаратурата е в Приложение № 1.
Документация - свали файл  
export


01/04/2014
"Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "МБАЛ - Благоевград" АД"
Документация - свали файл  export


25/03/2014
"Доставка на медицински изделия за коляно и тазобедрено ендопротезиране за нуждите на отделението по Ортопедия и травматология на  "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация - свали файл  
export29/01/2014
Обществена поръчка за доставка на лекарства за нуждите на "МБАЛ-Благоевград" АД
Документация - свали файл  
export28/01/2014

"Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград и Симитли от дома им до „МБАЛ-Благоевград” АД и обратно."
Документация - свали файл  
export


16/01/2014
"Доставка на лабораторни клинични консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и консумативи, необходими за микробиологичната лаборатория при "МБАЛ - Благоевград" АД
Документация свали файл  
export08/10/2013
Покана за "Избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на "МБАЛ-Благоевград" АД"27/09/2013
Публична покана за "Доставка на учетни форми и канцеларски материали за нуждите на "МБАЛ-Благоевград" АД"23/09/2013
"Обществена поръчка за ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя  и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на "МБАЛ-Благоевград" АД"26/06/2013
"Избор на изпълнител, който да извършва транспорт и обезвреждане на опасните отпадъци"19/06/2013
"Доставка на медицински консумативи и превързочни материали"16/05/2013
"Доставка на лекарствени продукти  и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД"24/04/2013
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. за нуждите на „МБАЛ -Благоевград” АД, чрез периодични заявки." 18/04/2013
"Извършване на допълнителни строително-ремонтни работи в Терапевтичен корпус и в сградата на бившата Поликлиника при "МБАЛ-Благоевград"АД"27/02/2013
"Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи собственост на "МБАЛ-Благоевград"АД"27/02/2013
"Доставка на дезинфекатанти за нуждите на "МБАЛ-Благоевград"АД"20/02/2013
"Извършване на физическа невъоръжена охрана на сградния фонд, имуществото и прилежащия терен на "МБАЛ - Благоевград" АД"08/02/2013
"Строително ремонтни работи в Неонатология и АГО при „МБАЛ – Благоевград”АД."10/01/2013
"Доставка на медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия"10/01/2013
"Доставка на медицински изделия, заплащани по реда на чл. 30 а от Закона за медицинските изделия"17/12/2012
"Периодична доставка на - райски газ(диазотен окис) в бутилки от 7 и 9 кг за нуждите на "МБАЛ Благоевград"АД по предварителна заявка."05/12/2012
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на обща и специзлизирана медицинска апаратура с допълнително заплащане на резервни части и брой профилактични прегледи на поддържаната апаратура съгласно техническите изисквания на апаратите, при цена определена при условията на извършване на цялостната услуга до краен потребител с включени всички разходи без резервни части, франко възложителя.30/11/2012
"Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград и Симитли от дома им до "МБАЛ-Благоевград" АД и обратно"18/11/2012
"Изпълнение на проект за преустройство на абонатна на Корпус Хирургия  в котелно на газ с алтернативна възможност да работи и на нафта. Преустройство на абонатна на корпус АГО в котелно на газ с алтернативна възможност да работи и на нафта. Преустройство на таванско помещение в Инфекциозно отделение в котелно на газ към "МБАЛ – Благоевград" АД."04/09/2012

Избор на доставчик  на лекарства по смисъла на Закона за  лекарствените продукти в хуманната медицина,  за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" АД, чрез периодични доставки по заявка в рамките на срока на сключения договор с определения Изпълнител.19/06/2012

Документация за участие в открита процедура по ЗОП с предмет ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на „МБАЛ-Благоевград“ АД.


 
23/05/2012
Покана за избор на изпълнител, които да извършва извозване и обезвреждане на опасните отпадъци на „МБАЛ Благоевград” АД


 
02/04/2012
Документация за участиe в открита процедура по ЗОП с предмет доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в 'МБАЛ - Благоевград' АД


 
20/05/2011

Покана до неограничен брой кандидати за избор на изпълнител за доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите МБАЛ Благоевград АД16/05/2011
Покана до неограничен брой кандидати за избор на изпълнител за извозване и обезвреждане на опасните отпадъци на МБАЛ Благоевград АД02/02/2011
Покана до неограничен брой кандидати за избор на изпълнител за извършване на физическа невъоръжена охрана на сградния фонд, имуществото и прилежащия терен на лечебното заведение