Договори на "МБАЛ - Благоевград" АД със ЗОФ

Договори на "МБАЛ - Благоевград" АД със Здравно осигурителни фондове за 2010 г.

"ЗОФ ВАЙС МЕДИКА" АД - пациентите не заплащат потребителска такса

"ЗОФ ДОВЕРИЕ" - пациентите не заплащат потребителска такса

"ЗОК ЕВРОИНС" - пациентите не заплащат потребителска такса

"ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ" АД - пациентите не заплащат потребителска такса

"УНИКА ЖИВОТ" АД

"ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД - пациентите не заплащат потребителска такса

"БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД

"СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"