Урологично отделение

Началник отделение:
Д-р 
Петър УЗУНОВ - Специалист по Урология

Старши ординатор:
Д-р Емил КОТЕВ

Ординатори:
Д-р Атанас ЦВЕТКОВ
Д-р Станислава ЯНЕВА

Старша мед. сестра:
Мария ЧОЧКОВА

Телефони:
073/ 82 92 334

Структура
Урологично отделение  е самостоятелна структурна единица от МБАЛ "Благоевград” АД гр. Благоевград.
Разполага с 12 легла и две операционни зали, както и приемно-консултативен кабинет. 

Цели и задачи
Урологично отделение  оказва планова и спешна помощ на пациентите.
Гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община Благоевград, така и от цялата Благоевградска област.
На пациентите е осигурено 12-часово наблюдение от лекар специалист, а спешните случаи са обезпечени с екип на разположение.
Лечебно-диагностична дейност
Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на пикочо-половата система.
За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна ендоскопска апаратура.
В отделението работят 4-ма, от които 2-ма с призната специалност по Урология. Броят на медицинските сестри е 10, като 2 от тях са операционни.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно от 9.00 до 13.30 часа.Апаратура
Най-съвременната ендоскопска апаратура:

1. Мултифункционален холмиум лазер в комплект с флексибилен уретерореноскоп(полископ) с предназначение :
- Лазерно разбиване на камъни в пикочния мехур, уретери и бъбреци;
- Лазерно лечение на туморни заболявания на пикочния мехур, уретерите и бъбрека;
- Лазерна енуклеация на простатната жлеза;

2. Модерен ултразвуков апарат за пълно ехографско изследване на пикочно-отделителната система.
- Апаратът е окомплектован с жлебове за перкотанна нефростония;
- Пункция на бъбречни кисти;
- Вземане на целенасочена биопсия под ехографски контрол от простатната жлеза и други органи;

3. Машина за екстракорпорална литотрипсия за разбиване на бъбречни и уретрални компоненти.

4. Система за видео наблюдение с камера и монитор на OLYMPUS

5. Ригиден уретерореноскоп с генератор за ултразвукова литотропсия на уретерни конкременти.

6. Ранна диагностика на тумори на пикочния мехур - NBI система.

7. "ПРОМАГ" система за автоматично вземане на биопсия от простатната жлеза.

• комплект за Транс-уретрална резекция на простатата (ТУРП)
• комплект за уретеро-рено скопия с УЗ литотриптер
Извършва се пълният обем отворени урологични операции.

 
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
70Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1800300450
72Трансуретрална простатектомия1000300450
73Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи1200300450
*074Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика13050 
75Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия380150200
76Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение774300450
77Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система2500300450
78Оперативни процедури върху мъжка полова система500200250
79Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност2600400700
80Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1160300450
81Оперативни процедури при инконтиненция на урината612300450
82Реконструктивни операции в урологията509250350
83Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища450225300
84Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1000193250
85Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2300400700
86Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност942300450
     
     
89Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи440150200