Прием в болницата

МБАЛ-Благоевград
Постъпването (хоспитализацията)
на пациент в болницата става с "Направление за хоспитализация" в планов или спешен порядък, като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.

За планов прием личният лекар или специалистът от извънболнична помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Приемно-консултативно отделение (ПКО) на болницата, след което специалист от МБАЛ - Благоевград определя кога ще бъде осъществено хоспитализирането в съответното отделение и ще запише датата за прием в "Направлението за хоспитализация".

Лекарят трябва да обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен или отказвате избраното от лекаря лечение - подписвате декларация.

Може да получите спешна медицинска помощ в Спешно отделение, откъдето при нужда ще бъдете насочени за хоспитализация в съответното отделение на болницата.

Ако идвате при нас без издадено "Направление за хоспитализация", т.е. - Вие сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен от ПКО съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на МБАЛ -
Благоевград. Лекарят от ПКО информира Началник отделението за случя, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Преди да бъдете хоспитализиран в болница, трябва да информирате личния си лекар за това, както и да организирате (ангажирате) роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви в болницата.