Хирургично отделение


Началник отделение:
Д-р Димитър ДИМИТРОВСтарши ординатор:


Ординатори:
Д-р Тодор ТОДОРОВ
Д-р Георги ИКОНОМОВ
Д-р Николай НЕШЕВ
Д-р Иво КОПАНАРОВ
Д-р Александър АЛЕКСАНДРОВ
Д-р Александър СОКОЛОВ
Д-р Ирена НИКОЛОВА
Д-р Петър ГАЙДАРСКИСтарша мед. сестра:
Красимира КИРКОВА

Телефони:
073/82 92 349 - операционна
073/82 92 321 - манипулационна

Структура
Отделението разполага с 20 легла.

Цели и задачи
Хирургично отделение оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. Гарантира денонощна хирургична  помощ  на  всички   нуждаещи  се  пациенти. На пациентите е осигурено 24-часово наблюдение от лекар специалист по хирургия.
Хирургично отделение е призната база за следдипломна квалификация на лекарите хирурзи.

Лечебно-диагностична дейност
Разполага с ендоскопска апаратура.
В Отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни и неврохирургични травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции, изгаряния до 5 % без пластика.
В отделението работят 9 лекари, от които 7 със специалност по Хирургия. Броят на медицинските сестри е 9, като 2 от тях са операционни сестри. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Хирургичните консултативни прегледи се осъществяват в хирургично-консултативния кабинет, ежедневно от 8.00 до 12.30 ч.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип

31

33

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

579

920

290

 

434

 

156Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2700700950
157Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години2700700 950
158Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години1621400 700
159Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години1621400700
160Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2453700950
161Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години2053700950
162Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години939300450
163Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години939300450
164Оперативни процедури върху апендикса558279418
165Хирургични интервенции за затваряне на стома624300450
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство426213450
167Оперативни процедури при хернии574287430
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация601300450
169Конвенционална холецистектомия1127338676
170Лапароскопска холецистектомия880300450
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища2138428855
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1355400700
175Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност1720400700
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1000300450
     
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции1200300450
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M01100330660
*180Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия200100150
181Оперативно лечение при остър перитонит2000400700
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1375400700
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания714300450

184

184.1

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани

500

500

275

 

412

 

185Лечение на тумори на кожата и лигавиците – злокачествени новообразувания454227340
194Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити600300450
     
199Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение1330310620
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми384192288
203Хирургично лечение при травма на главата1052315631
205Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции1819400700
214.2Спешни състояния в гръдната хирургия450300450
280Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 на сто от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности350175262
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)400144216