Отделение по хемодиализа

Началник отделение:
д-р Жулиета Йорданова Калешова

Лекар:
д-р Елена Атанасова Диева

Старша мед. сестра:
Десислава Захариева Китанова

Телефони:
073/82 92 374
073/82 92 311
073/82 92 357

Структура
Отделението по хемодиализа е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта

Задачи

Подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемолиализно лечение;
Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий;
Хемодиализно лечение;
Амбулаторна перитонеална диализа и Автоматизирана нощна перитонеална диализа;
Лечение на болни с остри интоксикации с хемодиализа/карбохемоперфузия;
Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация;
Консултативна нефродогична помощ;

Техническа обезпеченост

Дейността в Сектора по хемодиализа се осъществява на трисменен работен режим на 10 диализни поста с апарати за хемодиализа. Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип