УНГ отделение

Началник отделение:
д-р Раиса Анатолова - Гнутова

Старши лекар:
 д-р Благой Димитров Арабаджиев

Старша мед. сестра:
Бенка Димитрова Христова

Телефон:
073/ 82 92 333


Структура
Отделението по оториноларингология е самостоятелна структурна единица от МБАЛ "Благоевград" АД гр. Благоевград. Разполага с 7 легла и операционна зала.

Цели и задачи

Отделението по Оториноларингология оказва планова и спешна помощ на пациентите. Гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община Благоевград, така и от цялата област.

Лечебно-диагностична дейност

В Отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на ЛОР-органи.
За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва операционен микроскоп, две операционни маси, един универсален ОРЛ стол, бронхоскопи - ригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и шипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия, флексабилен бронхоскоп за възрастни.
В отделението работят 2-ма лекари с призната специалност по Оториноларингология. Броят на медицинските сестри е 6, като 1 от тях е операционна.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно от 9.00 часа до 13.30 часа.

 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
114Глухота – диагностика и консервативно лечение 
  
*116.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден   
116.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни   
118Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана   
119Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха   
120Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците   
123Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия 
  
127Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода 
  
128Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода