Неврологично отделение

Началник отделение:
Д-р Красимир СТОЙЧЕВ

 
Старши ординатори:
Д-р Стоян ПОПОВ
Ординатори:
Д-р Спаска ГЕОРГИЕВА-ЖОСТОВА 
Д-р Елена ДИЕВА 
Д-р Диана ТОМОВА
Д-р Антония ИВАНОВА
Д-р Айше ЛАПАНТОВА-ЗАЙДЕСтарша мед. сестра:
Галина АРСЕНОВА

 
Кинезитерапевт:
Мариела ФИЛИПОВА

 
Телефони:
073/ 82 92 382
073/ 82 92 353

Структура
Отделението разполага с:
* Приемно-консултативен кабинет по неврология и електрофизиология;
* Стационар с 25 легла , от които 4 в Интензивен сектор.
 
Задачи
Първични и вторични неврологични прегледи, решаване на трудовоекспертни проблеми. Диагностика, лечение и качествени грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообръщение.

Диагностично-лечебни подходи
Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден от 8.30 до 14.00 часа. В Неврологично отделение се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието.

В отделението работят лекари невролози с придобита специалност и курсове за следдипломна квалификация. Спазва се екипния принцип на работа, поддържат се връзки с водещи специалисти от републиканските центрове.

Електрофизиологичният   кабинет   е   оборудван   с апарати за ЕЕГ и ЕМГ и доплерова сонография.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
1Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 613 300 450
2Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза2400 700 950
3Паренхимен мозъчен кръвоизлив774300450
4Субарахноиден кръвоизлив840300450
5Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин2255700950
7Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми461230345
8Диабетна полиневропатия18090135
15Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък480240360
17Мултипленна склероза533266400
18Епилепсия и епилептични пристъпи270135202
19Епилептичен статус 497 248 373
21Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години439220329
22Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години657300450
23Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация869300450
24Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация2673700950
25Паркинсонова болест231115173
*116.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден15075112
116.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни340170255
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384 192 288