Новини

Уведомление

01/30/2024 - 18:58 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

01/30/2024 - 18:45 | Коментари: 0

Бизнес програма за дейността на "МБАЛ-Благоевград" АД за 2022-2024 г.

12/04/2023 - 14:28 | Коментари: 0

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД - списък на допуснатите кандидати

11/20/2023 - 14:20 | Коментари: 0

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД

11/03/2023 - 09:44 | Коментари: 0

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари
08/29/2023 - 19:26 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД
05/16/2023 - 18:11 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания отчет за 2023 г.

04/14/2023 - 17:19 | Коментари: 0

Настъпили структурни промени в „МБАЛ – Благоевград“ АД

04/03/2023 - 15:43 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

03/14/2023 - 13:54 | Коментари: 0

Информация за новосъздадения Здравно консултативен център в "МБАЛ - Благоевград" АД

Здравно консултативен център "МБАЛ - Благоевград" АД
02/24/2023 - 20:10 | Коментари: 0

"Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД, Ви кани да представите Вашата оферта за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на дружеството

02/03/2023 - 12:04 | Коментари: 0

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" ЕАД

01/11/2023 - 10:01 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти
12/02/2022 - 17:03 | Коментари: 0

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД търси да назначи медицински сестри

търси да назначи медицински сестри
11/05/2022 - 09:19 | Коментари: 0

Покана за представяне на оферти

представяне на оферти
06/24/2022 - 22:55 | Коментари: 0

Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. предназначени за монтиране на вендинг автомати

04/14/2022 - 15:33 | Коментари: 0

Обявление на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи „МБАЛ - Благоевград” АД

04/14/2022 - 15:25 | Коментари: 0

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти

обявява свободни места за набиране на специализанти
01/11/2022 - 15:36 | Коментари: 0

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти за придобиване на клинична специалност на места финансирани от държавата за 2022г.

обявява свободни места за набиране на специализанти за придобиване на клинична специалност на места финансирани от държавата за 2022г.
10/11/2021 - 11:46 | Коментари: 0

Страници