Болнична аптека

Болнична аптека   


Ръководител аптека:
Емилиян Валериев Литов

Магистър фармацевт:
Румяна Тодорова Пет
лова
Благой Ангелов Дончев


Телефон: 073/ 82 92 340


Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа.

Аптеката задоволява нуждите на болничните отделения от лекарствени продукти, като оптимално балансира движението на средствата.