Преди да постъпите

Постъпването Ви в болницата става с "Направление за Хоспитализация"

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с "Направление за Хоспитализация" в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочен за лечение при нас от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.

За планов прием Вашият личен лекар или специалист от извънболничната помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Диагностично-консултативния блок (ДКБ) на болницата. Нашият специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в "Направлението за хоспитализация".

Лекарят ще обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен с избраното от лекаря лечение или ако откажете да се лекувате Вие ще подпишете декларация.

Вие можете да получите спешна помощ в Центъра за Спешна Медицинска Помощ, откъдето при нужда ще Ви бъде издадено "Направление за хоспитализация" за съответното отделение в болницата.

Ако Вие идвате при нас без "Направление за хоспитализация", т.е. сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен в приемно-консултативния кабинет на болницата - съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Благоевград".

Лекарят от приемно-консултативния кабинет информира Началник отделението за случая, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Ако Вие не сте здравно осигурен, трябва да заплатите стойността на лечението си.

Датата на приемането Ви в болницата е посочена в Направлението за хоспитализиция или в писмо.

Преди да постъпите в болница, Вие трябва:
* да се информирате от личния си лекар за това;
* да организирате/ангажирате, роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши лични вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви при нас.