Медицинска информация

МБАЛ-Благоевград

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра ако искате да знаете всичко за вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините ви за Вашето здраве.

Медицински персонал:
Всеки, който постъпва в "МБАЛ - Благоевград" АД е обгърнат от грижите на специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас ден след ден.
Вашият лекар ще ви посещава редовно, ще прави и визитациите, за да наблюдава развитието и следи лечението Ви.

Медицински сестри:
Те са отговорни за това, да се уверят, че Ви е оказана необходимата грижа и медицинското Ви лечение се провежда правилно и ефективно съгласно предписанието на лекуващия лекар.

Друг персонал:
Физиотерапевти, рентгенолози, терапевти, лаборанти, портиери са част от персонала, посещаващ отделенията.

Помагайте при обучението на персонала:
Един или няколко лекари-стажанти, медицински сестри и лаборанти могат да се присъединят към наблюдаващия Ви екип от лекари. По този начин стажантите могат най-добре да изучават професията "медик". Вие ще бъдете запитан дали желаете студент да се запознае със състоянието Ви заедно с наблюдаващия Ви старши лекар.

Време за посещение:
Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.
Позволено е само двама посетители да има до болничното легло по едно и също време. Посещението на деца с благоразумно поведение е допустимо само по преценка на дежурната сестра.
Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.
В интензивни отделения се допускат свиждания само на най-близки роднини, като часовете се определят в зависимост от състоянието на пациента. Молим не носете цветя и включени моб. телефони в интензивните отделения.