Благодарствено писмо от Бългаската асоциация на професионалистите по здравни грижи

 
Колектива на
„МБАЛ-Благоевград” АД
гр.Благоевград
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
УВАЖАЕМИ ДОКТОР ПАНДЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАСКОВА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,
Искам да изразя моята и на членове на БАПЗГ-РК-Перник най-
искренна благодарност, за топлото посрещане и ползотворната среща
проведена на 27.06.2014г. с Ръководството и колектива на „МБАЛ-
Благоевград” АД, гр.Благоевград.
С пожелание за по нататъчна ползотворна съвместна дейност на
Професионалистите по Здравни грижи (БАПЗГ) от Благоевградска и Пернишка област.
С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
на УС на БАПЗГ-РК-Перник:
м.с.Магдалена Иванова
Дата: 01.07.2014г.
гр.Перник