Благодарствено писмо от Бългаската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Колектива на„МБАЛ-Благоевград” АДгр.БлагоевградБЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМОУВАЖАЕМИ ДОКТОР ПАНДЕВ,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАСКОВА,УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,Искам да изразя моята и на членове на БАПЗГ-РК-Перник най-искренна благодарност, за топлото посрещане и ползотворната срещапроведена на 27.06.2014г. с Ръководството и колектива на „МБАЛ-Благоевград” АД, гр.Благоевград.С пожелание за по нататъчна ползотворна съвместна дейност наПрофесионалистите по Здравни грижи (БАПЗГ) от Благоевградска и Пернишка област.С уважение,ПРЕДСЕДАТЕЛна УС на БАПЗГ-РК-Перник:м.с.Магдалена ИвановаДата: 01.07.2014г.гр.Перник