Благодарствено писмо от Георги Кирилов Финдрин

Благодарствено писмо от Георги Кирилов Финдрин