МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти

обявява свободни места за набиране на специализанти

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти
за придобиване на клинична специалност на места финансирани от държавата за 2022г.