Отчет за дейността на мениджърския екип на "МБАЛ - Благоевград" АД

От този линк - > http://dox.bg/files/dw?a=1f81836cff, можете да свалите презентацията представена пред медиите, в която се прави отчет за дейността на мениджърския екип на "МБАЛ - Благоевград" АД