4-ма са зачислените специализанти за специализация 2014 в "МБАЛ - Благоевград"

 В „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” от конкурси за зачисляване за специализация 2014, на трудов договор, приети с конкурс има зачислени специализанти по следните специалности :  1. д-р Жулиета Милкова Старкова, спечелила конкурс на място финансирано от друг източник- зачислена за специализация по „кардиология”;- продължителност – 4 години, започва от 01.07.2014г. до 01.07.2018г.; 2. д-р Ивелина Руменова Вълчева, спечелила конкурс на място срещу заплащане- зачислена за специализация по „гастроентерология”;- продължителност – 4 години, започва от 01.07.2014г. до 01.07.2018г.; 3. д-р Георги Евлогиев Иванов, спечелил конкурс на място финансирано от друг източник- зачислена за специализация по „гастроентерология”;- продължителност – 4 години, започва от 01.07.2014г. до 01.07.2018г.; 4.д-р Костадин Йорданов Йорданов , спечелил конкурс на място финансирано от друг източник- зачислена за специализация по „ортопедия и травматология”;- продължителност –5 години, започва от 01.07.2014г. до 01.07.2019г.;