Педиатрично отделение

Началник отделение:
д-р Иван Кирилов Султов

Лекар специализант:
д-р Купра Алилова Топалова

Старши Лекар:
д-р Маряна Иванова Начева-Георгиева

Лекар педиатър:
д-р Маруся Стефанова Славова 
д-р Стоян Методиев Кръстев

Лекар:
д-р Марина Гаврилова Хорозова

Старша мед. сестра:
Антоанета Метододиева Борисова

Тепефони:
073/ 82 92 395
073/ 82 92 396


Структура

Отделението разполага с 20 болнични легла, в това число:
• Интензивен сектор - 5 легла

Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 години.

Диагностично-лечебни подходи
Отделението разполага с кардиомонитори, инфузионни помпи, инхалатори, ехограф и нов персонален монитор с пулсоксиметър.
Диагностично-лечебните протоколи са съобразени със съвременните постановки в профилите на педиатрията.
Осигурен е денонощен прием на деца в стационара /планов и по спешност/.

Диагностично-консултативният кабинет функционира от 9.00 до 13.00 ч.

В отделението работят 4-ма лекари с призната специалност по Педиатрия, 12 медицински сестри и 7 санитари.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
26Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 
  
*27Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност   
93Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст   
95Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 
  
102Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст   
103Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст