Инфекциозно отделение

МБАЛ-Благоевград

Началник отделение:
Д-р Елена Божикова Лазарова-Пандева

Старша мед. сестра:
Татяна Михайлова Кънева

Телефони:
073/ 82 92 391 - Началник ИО
073/ 82 92 373 - Лекарски кабинет
073/ 82 92 388 - Манипулационна


Структура


От месец ноември 2006 год. Инфекциозно отделение е пребазирано в самостоятелна сграда на 2 етажа с леглови фонд от 15 легла. Стационарът функционира на боксов принцип, което позволява пълна изолация на болните с различни инфекциозни заболявания. Ситуирането на легловата база и кабинетите е съобразено с Наредбата за устройството и дейността на инфекциозно отделение.

Инфекциозно отделение има обособен Приемно-консултативен кабинет, разположен на входа на отделението.

Задачи
Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, епидемиологични и профилактични.

В Приемно-консултативния кабинет се извършват консултативни прегледи, прием на болни, вторични прегледи и провежда противобясна ваксина.

В Инфекциозно отделение има окомплектовани стаи за интензивно лечение – по 2 стаи на двата етажа.

В стационара се приемат всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичащи инфекциозни заболявания и техните усложнения.

В отделението работят 2-ма лекари, от които 2-ма са с призната специалност "Инфекциозни болести".

Диагностично-лечебни подходи
Приемно -консултативният кабинет работи от 10.00 до 13.30 ч. всеки ден.
През нощта и празничните дни имаме инфекционист на разположение.
Винаги е възможна връзка с началника на отделението.
Така структурирано и окомплектовано с кадри

Инфекциозно отделение позволява да се лекуват всички видове инфекциозни заболявания и техните усложнения.

 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
9Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 
  
10Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 
  
35Хронични вирусни хепатити 
  
226Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 
  
227Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години 
  
228Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 
  
229Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години   
230Остър вирусен хепатит А и Е   
231Остър вирусен хепатит В, С и D   
233Покривни инфекции   
234Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения   
235Вирусни хеморагични трески