Oтносно обявения конкурс за Началници на отделения, „МБАЛ-Благоевград” АД обявява

ДО

Всички заинтересовани,

относно обявения конкурс

за Началници на отделения

в „МБАЛ-Благоевград” АД

 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ДА,

 

 

           Във връзка с чл.60, ал.6 от ГПК и публикувана обява в в-к „Вяра”, бр. 254(3720) от 06.11.2014г. за провеждането на конкурс за Началници на отделения, звена и лаборатории в „МБАЛ – Благоевград” АД за срок от три години, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на изисканите документи от участници по гореописания конкурс изтича на 08.12.2014г. до 16:00 часа.

Д-Р ВЛАДИМИР ПАНДЕВ - 

Изпълнителен  Директор