Платени услуги извършвани в "МБАЛ - Благоевград" АД

Платени услуги извършвани в "МБАЛ - Благоевград" АД - пълният списък свали тук !

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД  гр.Благоевград,
ул. "Славянска" № 60,тел.073/82-92-329; факс:073/88-41-29

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: д-р Огнян Стефанов Митев

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ
1. Копие на История на заболяването до застрахователи и по искане на пациент - 20.00 лв./бр.
2. Удостоверение до съдебните власти  - 10.00 лв./бр.
3. Удостоверения до застрахователни дружества - 15.00 лв./бр.
4. Издаване на епикриза дубликат- 20.00 лв./бр.
5. Издаване на препис от болничен лист дубликат - 10.00 лв./бр.
6. Документи за ТЕЛК - 20.00 лв./бр..  

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОБЩО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
1. Амбулаторен първичен преглед - 50.00 лв./бр.     
2. Амбулаторен вторичен преглед - 30.00 лв./бр.     
3. Преглед в дома на пациента:                
4. с транспорта на пациента - 50.00 лв./бр.     
5. с друг транспорт - 60.00 лв./бр.     
6. Подкожна инжекция - 5.00 лв./бр.
7. Мускулна инжекция - 7.00  лв./бр.
8. Венозна апликация / пункция или вземане на венозна кръв - 10.00 лв./бр.
9. Поставяне на абокат - 10.00 лв./бр.     
10. Венозна инфузия /10-30 мин./ - 10.00 лв./бр.     
11. Венозна инфузия /над 30 мин./ - 20.00  лв./бр.     
12. Вземане на материал за микробиологично изследване - 8.00 лв./бр.     
13. ЕКГ - 15.00 лв./бр.     
14. Превръзка асептична малка - 10.00 лв./бр.
15. Превръзка асептична средна - 15.00 лв./бр.     
16. Превръзка асептична голяма - 20.00 лв./бр.     
17. Вторична асептична превръзка малка - 8.00 лв./бр.
18. Вторична асептична превръзка средна - 10.00     лв./бр.
19. Вторична асептична превръзка голяма - 15.00 лв./бр.
20. Превръзка септична малка - 20.00 лв./бр.
21. Превръзка септична средна - 25.00 лв./бр.     
22. Превръзка септична голяма - 30.00 лв./бр.     
23. Отстраняване на хирургични шевове - 15.00 лв./бр.     
24. Хирургичен шев на меки тъкани - 30.00 лв./бр.     
25. Вторичен шев на  гранулираща рана - 20.00 лв./бр.     
26. Екстракционна обработка на рана - 25.00 лв./бр.     
27. Стомашна промивка - 20.00 лв./бр.     
28. Чревна клизма - 30.00 лв./бр.     
29. Смяна на постоянен катетър - 30.00     лв./бр.
30. Въвеждане на уретрален катетър - 35.00 лв./бр.     
31. Легло за придружители на ден (без храна) - 10.00 лв./ден
32. Легло за придружител на ден с храна по болнично меню - 16.00 лв./ден      
33. Леглоден в отделение. В цената не се включват манипулации и процедури, медикаменти, изследвания, рехабилитация и храна, които се заплащат отделно по индивидуален процедурен лист, съгласно настоящия ценоразпис. - 50.00 лв./ден      
34. Избор на индивидуален сестрински пост за 24 часа. - 50.00  лв./за 24 часа     
35. Избор на индивидуален акушерски пост за 24 часа - 150.00  лв./за 24 часа     
36. Транспорт на болен по искане - 1,50       лв./км
37. Транспорт на болен по искане до гр. София без лекар - 200.00  лв./бр.
38. Транспорт на болен по желание до гр.София с лекар - 250.00 лв./бр.

Отделение по образна диагностика
1. Рентгенография на околоносни синуси - 35.00 лв./бр.
2. Рентгенография на лицеви кости - 35.00 лв./бр.
3. Специални центражи на черепа - 35.00 лв./бр.
4. Рентгенография на стернум - 35.00 лв./бр.
5. Рентгенография на ребра - 35.00 лв./бр.
6. Рентгенография на крайници - 35.00 лв./бр.
7. Рентгенография на длан и пръсти - 35.00 лв./бр.
8. Рентгенография на стерноклавикуларна става - 35.00 лв./бр.
9. Рентгенография на сакроилиачна става - 35.00 лв./бр.
10. Рентгенография на тазобедрена става - 35.00 лв./бр.
11. Рентгенография на бедрена кост - 35.00 лв./бр.
12. Рентгенография на колянна става - 35.00 лв./бр.
13. Рентгенография на подбедрица - 35.00 лв./бр.
14. Рентгенография на глезенна става - 35.00 лв./бр.
15. Рентгенография на стъпало и пръсти - 35.00 лв./бр.
16. Рентгенография на клавикула - 35.00 лв./бр.
17. Рентгенография на акромиоклавикуларна става - 35.00 лв./бр.
18. Рентгенография на скапула - 35.00 лв./бр.
19. Рентгенография на раменна става - 35.00 лв./бр.
20. Рентгенография на хумерус - 35.00 лв./бр.
21. Рентгенография на лакетна става - 35.00 лв./бр.
22. Рентгенография на антебрахиум - 35.00 лв./бр.
23. Рентгенография на гривнена става - 35.00 лв./бр.
24. Рентгеноскопия на бял дроб - 35.00 лв./бр.


РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ГРУПА 3
1. Рентгенография на череп - 40.00 лв./бр
2. Рентгенография на гръбначни прешлени - 40.00 лв./бр
3. Рентгенография на гръден кош и бял дроб - 40.00 лв./бр
4. Рентгенография на таз - 40.00 лв./бр
5. Обзорна рентгенография на корем - 40.00 лв./бр
6. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум - 45.00 лв./бр
7. Рентгенография на бял дроб - дете до 3год. - 30.00 лв./бр

РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ГРУПА 4
1. Рентгеново изследване на хранопровод,стомах,тънки черва - 60.00 лв./бр
2. Иригоскопия - 60.00 лв./бр
3. Томография на гръден кош и бял дроб - 45.00 лв./бр

ДРУГИ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум - 50.00 лв./бр
2. Ехографска диагностика на повърхностни органи / млечни жлези,щитовидна жлеза,тестиси / - 50.00 лв./бр