Отделение по трансфузионна хематология

Началник отделение:
д-р Бойка Маринова Даскалова

Старши лекар:
д-р Валентин Тодоров Кормев

Старша мед. сестра:
Мая Янкова Тодорова

Телефон:
073/ 82 92 399
073/ 82 92 358

Отделението по трансфузионна хематология е уникално със своята дейност и единствено на територията на Област Благоевград.

Структура
Разположено е в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата. Състои се от:
• Донорен сектор
• Експедиция
• Имунохематологична лаборатория
• Изосерологична лаборатория

Цели и задачи
Основна дейност на ОТХ е кръвонабирането. Промоция на доброволното и безвъзмездно кръвонабиране; подбор на донорите на кръв и кръвни съставки, правилното съхранение на взетата от донорите недиагностицирана и диагностицирана кръв и кръвни съставки; контрол на срока на годност на кръвните съставки.
ОТХ снабдява лечебните заведения на територията на Област Благоевград с кръв и кръвни съставки. То гарантира 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия.

Лечебно-диагностични подходи
В отделението се извършват:
• изследване на кръвна група и КН - директен и кръстосан метод;
• изследване на еритроцитни антитела;
• изследване на ХБН;
• изследване за съвместимост;
• кръвовземане и освидетелстване на кръводарители;  
• експедиция на кръв и кръвни  съставки;
• картотекиране  на безвъзмездните кръводарители;
• трансфузионен надзор.

В отделението работят висококвалифицирани медицински специалисти: 2-ма лекари с призната специалност по трансфузионна хематология, медицински сестри и лаборанти, преминали съответни квалификационни курсове.

За спешни кръвонабирания и снабдяване с кръв и кръвни съставки отделението разполага с екипи на разположение.

 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип