Блог на mbal

Грипна епидемия се обявява в случаите, когато заболяемостта

Грипна епидемия се обявява в случаите, когато заболяемостта от грип и ОРЗ в национален мащаб достигне 200 заболели на 10 000 души население.

Мерките, които се предприемат по време на грипна епидемия са следните:

1. Спазване на строг санитарно-хигиенен и противоепидемичен режим  в  лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, в училищата и детските заведения, намиращи се на  територията, на която е обявена грипна епидемия.

"МБАЛ - Благоевград” АД обявява конкурси за „ НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЯ” на следните звена:

О Б Я В А
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛГОЕВГРАД" АД

Резултати от проверките на сигнали за корупция в "МБАЛ - Благоевград" АД

З А П О В Е Д
№ 195/10.09.2008

Във връзка с настъпили персонални промени и на основание Писмо на РЦЗ - Благоевград с вх. № 74-00-135/17.08.2006 г. с оглед предприемане на мерки за превенция на корупцията в "МБАЛ - Благоевград" АД.

Н А Р Е Ж Д А М:

Р А Х И Т – витамин Д - недоимъчен

Лятото отмина и сме на прага на есенно – зимния период, в който количеството слънчева светлина става все по – малко, а възможността децата ни да прекарват повече време на открито е все по – ограничена. Ето защо е време да си припомним колко важно е те да приемат достатъчно количество от витамин Д, от който в голяма степен зависи нормалния им растеж и развитие. Витамин Д е открит през 1922 г. от Mc Colum. Доставката на витамин Д е чрез храната, както при другите витамини, а също така се образува при облъчването на стеролите в кожата с ултравиолетовите лъчи от слънчевия спектър.

Химическия пилинг - една възможност за обновяване на кожата

Какво е химически пилинг? Химическият пилинг е специфична техника за ревитализиране, обновяване на кожата. По време на процедурата се прилагат високи концентрации на гликолова киселина за къс период от време и накрая се приключва с химична неутрализация. Тази процедура бързо премахва повърхностния слой клетки, разкривайки свежа, витална кожа като стимулира клетъчната регенерация на по - дълбоките кожни слоеве. Тази процедура води до изглаждане, омекотяване на кожата - тя изглежда по - здрава, по - еластична и по- тънка, с равен тен.

Страници